Dlaczego wiesza się robione przez ludzi budki dla ptaków?

 

Jeszcze kilka dziesięcioleci temu ptaki same budowały sobie gniazda lęgowe i spokojnie korzystały z warunków środowiska naturalnego. Dziś budki dla ptaków są przygotowywane przez specjalistyczne wytwórnie takie jak mkwpracownia.pl/budki-legowe-dla-ptakow , pod okiem utytułowanych ornitologów. Skąd ta zmiana? Niestety przyczyną jest egoistyczna i dewastatorska działalność człowieka. Budowa dużych skupisk ludności pozbawionych naturalnych przestrzeni, wycinka lasów, wszystko to doprowadziło do utraty naturalnych siedlisk lęgowych i dziupli i stało się dla ptaków zagrożeniem. W związku z tym , populacja wielu gatunków ptaków w Polsce znacznie spadła, a niektórym gatunkom grozi nawet wyginięcie.

Budowa i rozmieszczanie budek dla ptaków to zatem akcja ratunkowa, która ma udostępnić zastępcze miejsca rozrodcze w miejsce naturalnych miejsc gniazdowych. Należy się tylko cieszyć, że nasi mali przyjaciele chętnie zasiedlają wystawione budki. Jednak jak w każdej dziedzinie wynalazczości, naśladowanie natury wymaga wielu lat badań i obserwacji. Stworzenie odpowiednich miejsc lęgowych nie może być dziełem przypadku. Aby ratować zagrożone gatunki, trzeba dostosować budki do każdego z nich, gdyż okazuje się, ze dla ptaków warunki w których zechcą się osiedlać i rozmnażać są równie ważne jak dla ludzi.

Jeśli zatem zależy nam na uratowaniu skrzydlatych przyjaciół, rozwiązaniem są budki dla ptaków. Jeśli chcemy słyszeć ich świergot i obserwować ich harce, musimy o nie zadbać.